Cementiri de Cervelló

Documentació per a tràmits

Documentació a aportar segons els diferents tràmits a realitzar en un cementiri:

 

Fer un canvi de titularitat:

 • Títol de la sepultura
 • Llibre de família del titular
 • Testament (si es disposa) i últimes voluntats i acceptació d'herència
 • Certificat de defunció
 • Rebut de l'últim pagament de manteniment
 • Renuncies dels hereus i D.N.I (firma a l'oficina o document compulsat)
 • Fotocòpia de D.N.I. de la persona que serà la titular

 

Fer un trasllat de nínxol a nínxol:

 • Autorització del titular de la sepultura d'origen per a l'exhumació de restes i obertura de la sepultura
 • Autorització del titular de la sepultura de destinació per inhumar les restes i preparar el nínxol
 • Títol de les sepultures, d'origen i de destinació
 • D.N.I. dels titulars
 • Últim rebut de manteniment pagat

 

Fer un trasllat fora del cementiri:

 • Autorització del titular de la sepultura per a l'exhumació de restes
 • Certificat de defunció literal
 • Títol de la sepultura
 • Autorització de sanitat

 

Fer una incineració de restes:

 • Autorització del titular de la sepultura per a l'exhumació de restes i obertura de la sepultura 
 • 2 Certificats literals de defunció
 • 2 Declaracions jurades del titular de la sepultura autoritzant la incineració de restes
 • Certificat de sanitat per fer el trasllat
 • Títol de la sepultura
 • Certificat emès pel gestor del cementiri conforme es pot obrir el nínxol i l'última data d'inhumació 

 

Fer duplicat de títol:

 • D.N.I. de la persona titular

Com arribar

Carrer dels Àngels, s/n- 08758 Cervelló - Barcelona, España

Truqui'ns al 93 673 05 35 o enviï'ns un correu Estem a la seva disposició per tot allò que vostè desitgi saber o pugui necessitar del nostre cementiri.